دوره چراغ راه

در این دوره به چه سوالاتی پاسخ داده میشه ؟