همایش بزرگ استراتژی طلایی

سخنران: دکتر محبوبه حور با موضوعات: استراتژی طلایی راهکارهای کاهش هزینه راهکارهای افزایش سود دام بخریم یانه/ افزایش بازدهی خوراک با استفاده از بافرها
آدرس