بایگانی برچسب: چاپر

سیلاژ ذرت برای دام پرواری

سیلاژ ذرت برای دام پرواری

  یک اشتباه رایج این تصور است که استفاده از سیلاژ ذرت برای دام پرواری باعث کم شدن رشد دام می‌شود. در حالی که کاملاً برعکس است. سیلاژ منبع انرژی است و می‌تواند به خوبی شکمبه را پر کند. بنابراین می‌تواند علوفه‌ی مناسبی برای تغذیه دام‌های پرواری باشد. در مورد گوسفندان پرواری می‌توانیم از نیم […]