بایگانی برچسب: شیرین گندمک

شیرین گندمک

شیرین گندمک

چه مقداری از شیرین گندمک رو استفاده کنیم؟ برای گروه‌های غیر شیری یعنی برای گاوهای پرواری و تلیسه ها. برای گاوهای پروراری بین 1.5 تا 3 کیلو در روز استفاده می‌شود و برای تلیسه ها 2 تا 3 کیلو استفاده می‌شود. وقتی از شیرین گندمک استفاده می‌کنیم، مقدار جو را کم می‌کنیم چون جایگزین جو […]