بایگانی برچسب: سیلاژ ذرت

سیلاژ ذرت برای دام پرواری

سیلاژ ذرت برای دام پرواری

  یک اشتباه رایج این تصور است که استفاده از سیلاژ ذرت برای دام پرواری باعث کم شدن رشد دام می‌شود. در حالی که کاملاً برعکس است. سیلاژ منبع انرژی است و می‌تواند به خوبی شکمبه را پر کند. بنابراین می‌تواند علوفه‌ی مناسبی برای تغذیه دام‌های پرواری باشد. در مورد گوسفندان پرواری می‌توانیم از نیم […]

سقط میش با سیلاژ ذرت

سقط میش با سیلاژ ذرت

  سقط میش با سیلاژ ذرت: یک تصور غلط بین دامدارها این است که سیلاژ ذرت می‌تواند باعث سقط میش‌ها شود. سیلاژ ذرت در صورتی می‌تواند باعث سقط شود که کپک زده باشد و آلودگی داشته باشد. اگر سیلاژ ذرت مناسبی داشته باشیم که فرآیند سیلو شدن آن به خوبی اتفاق افتاده باشد، نه تنها […]